Организацията за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” извършва обучение и провежда изпити по одобрена от ГД ГВА програма. Одобрената програма обхваща базово обучение и изпитване за квалификационен клас, категории А, В1, В2 и В3 и обучение и изпитване за квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство самолет Cessna 172 - категории В1 и В2 и Enstrom 480 - категории В1 и В2.

   В организацията могат да се обучават лица със завършено средно образование по одобрената програма, като базовото обучение и изпитване се осъществява изцяло на територията на Факултет „Авиационен”. Обучението и изпитването за тип въздухоплавателно средство се извършва на територията на Факултет „Авиационен” и на територията на „Фортуна Еър” ЕООД – Летище Горна Оряховица.

   Организацията издава сертификати за завършеното обучение и положените изпити, които са необходими за придобиване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателно средство, одобрено от Европейската агенция за авиационна безопасност. Издадените от факултет „Авиационен” сертификати са валидни на територията на целия Европейския съюз и могат да бъдат използвани пред оторизираните органи за гражданска авиация на всяка страна членка.

cessna 172

Cessna 172

enstrom 480

Enstrom 480

Удостоверение за одобрение

certificate