ООИПТО е одобрена да извършва обучение и изпитване по следната одобрена програма:

certificate
1.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с турбинни двигатели, категория А1;
2.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с бутални двигатели, категория A2;
3.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на хеликоптери с турбинни двигатели, категория A3;
4.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на хеликоптери с бутални двигатели, категория A4;
5.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване по авионика и електрически системи на въздухоплавателно средство, категория В2;
6.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с турбинни двигатели, категория В1.1;
7.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с бутални двигатели, категория В1.2;
8.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на хеликоптери с турбинни двигатели, категория В1.3;
9.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на хеликоптери с бутални двигатели, категория В1.4;
10.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с бутални двигатели с максимално излетно тегло до 2000 кг., категория В3;
11.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване по авионика и електрически системи на въздухоплавателно средство, категория В2, от притежател на лиценз за техническо обслужване, категория В1.1;
12.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване по авионика и електрически системи на въздухоплавателно средство, категория В2, от притежател на лиценз за техническо обслужване, категория В1.2;
13.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване по авионика и електрически системи на въздухоплавателно средство, категория В2, от притежател на лиценз за техническо обслужване, категория B1.3;
14.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване по авионика и електрически системи на въздухоплавателно средство, категория В2, от притежател на лиценз за техническо обслужване, категория B1.4;
15.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване по авионика и електрически системи на въздухоплавателно средство, категория В2, от притежател на лиценз за техническо обслужване, категория В3;
16.    Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с турбинни двигатели, категория В1.1. от притежатели на лиценз за техническо обслужване категория В2;
17.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с бутални двигатели, категория В1.2. от притежатели на лиценз за техническо обслужване категория В2;
18.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на хеликоптери с турбинни двигатели, категория В1.3. от притежатели на лиценз за техническо обслужване категория В2;
19.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на хеликоптери с бутални двигатели, категория В1.4. от притежатели на лиценз за техническо обслужване категория В2;
20.   Курс за провеждане на основно теоретично обучение, по Част-66, за придобиване на лиценз за техническо обслужване на самолети с бутални двигатели с максимално излетно тегло до 2000 кг., категория В3 от притежатели на лиценз за техническо обслужване категория В2;
21.   Курс за обучение на тип самолет Cessna 172, за придобиване на лиценз за техническо обслужване категория В1.2;
22.   Курс за обучение на тип самолет Cessna 172, за придобиване на лиценз за техническо обслужване категория В2;
23.   Курс за обучение на тип вертолет Enstrom 480, за придобиване на лиценз за техническо обслужване категория В1.3;
24.   Курс за обучение на тип вертолет Enstrom 480, за придобиване на лиценз за техническо обслужване категория В2.